C# ile Gmail üzerinden Mail Nasıl Gönderilir ? | Html Formatta Mail Gönderme !

Okunma Sayısı : 994
Yayınlanma Tarihi : Cumartesi , 12 Eylül , 2020
C# ile gmail altyapısını kullanarak basit bir şekilde mail gönderme işlemi yapabilirsiniz. Aynı alt yapıyı Asp.net üzerinde kullanmakta mümkün. İhtiyacınız olan kodları ve açıklamalarını aşağıdaki kod blogunda gösterdim.

c# mail gönderme

Öncelikle code behind tarafında sayfanın en üzerine eklemeniz gereken kütüphane System Net Mail kütüphanesidir. Kodlarımızın en üstünde bu servisi şu şekilde çağırıyoruz.

using System.Net.Mail;

Daha sonra sayfamızın page load eventine aşağıdaki kodları ekliyoruz.


try { string email = Request.Form["mail"]; string tel = Request.Form["tel"]; string mesaj = Request.Form["mesaj"]; string isim = Request.Form["isim"]; SmtpClient SmtpServer = new SmtpClient("smtp.gmail.com"); var mail = new MailMessage(); string ip = Request.ServerVariables["remote_addr"]; mail.From = new MailAddress(email.ToString()); mail.To.Add("mailgonderilecekadres@gmail.com"); mail.Subject = email.ToString() + " Adresinden Mesaj Var ! Teli : "+tel; mail.IsBodyHtml = true; mail.Body = isim+ Environment.NewLine+ mesaj.ToString()+Environment.NewLine+ip; SmtpServer.Port = 587; SmtpServer.UseDefaultCredentials = true; SmtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("sizinmailadresiniz@gmail.com", "mailşifreniz"); SmtpServer.EnableSsl = true; SmtpServer.Send(mail); } catch { }


Yukarıdaki kodlarda request ile ifade edilen veriler farklı bir sayfadan formdan post edilen verileri ifade ediyor. Farklı bir sayfanın HTML yapısını şu şekilde ayarlayabilirsiniz. CSS ile formunuzu düzenleyebilirsiniz. Action page ile belirtilen sayfa yukarıdaki kodlarınızı yapıştırdığınız sayfa olsun.


<form action="/action_page.aspx"> <input type="text" id="mail" name="mail" value="John"><br> <input type="text" id="tel" name="tel" value="John"><br> <input type="text" id="mesaj" name="mesaj" value="John"><br> <input type="text" id="isim" name="isim" value="John"><br> <input type="submit" value="Submit"> </form>


Ve iş hepsi bu kadar. Mailinizin sorunsuz bir şekilde iletilmesi için gmail üzerinde daha az güvenli uygulamalar ayarını mutlaka açmalısınız. İlgili ayarlara ulaşmak için şu sayfaya ulaşınız.

https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1